Ulkoistettuna markkinointipäällikkönä toimiva Viivi laajensi palvelutarjontaansa syvällisen SEO-osaamisen avulla

Ohjelma avasi useita uusia mahdollisuuksia

Viivi Kylämä

Digimarkkinoinnin yrittäjä,
V for Vision

Viivi Kylämä on kokenut markkinoinnin ammattilainen, joka tarjoaa asiakkailleen pääasiallisesti ulkoistetun markkinointipäällikön palveluita. Hän on erikoistunut markkinoinnin strategiseen suunnitteluun ja tarjoaa personoidusti palveluita erilaisille asiakasryhmille. Ennen SEO-akatemian Growth with SEO -ohjelmaa Viivillä oli kalenteri täynnä asiakkaita, joille hän toteutti muun muassa mainoskampanjoita ja nettisivuprojekteja.

Viivin kiinnostus hakukoneoptimoinnin taidon kehittämiseen heräsi osin tarpeesta laajentaa omaa palvelua sekä halusta päivittää osaamista. Hänellä oli jo kokemusta in-house hakukoneoptimoinnista, mutta hän halusi syventää ymmärrystään erityisesti teknisen SEO:n ja off-site SEO:n osalta.

Ohjelma avasi Viiville koko SEO-prosessin

Growth with SEO -kokemus oli Viiville todella positiivinen. Hän arvosti eri SEO-prosessin vaiheiden läpikäyntiä ja konkreettisen harjoitusprojektin tekemistä. Erityisen antoisana hän kokikin työskentelyn harjoitussaitin eli asiakkaan nettisivujen parissa. “Opin myös erikoisuutena paikallista hakukoneoptimointia asiakkaan ollessa ns. kivijalkatoimija.”

Viivin sanoin ahaa-elämys tuli, kun osaaminen alkoi kokonaisvaltaistua entisestään ja sitä pystyi alkaa paketoimaan. Nyt Viivi on jo päässyt tekemään erilaisia projekteja SEO-asiantuntijana, kuten nettisivu-uudistuksia ja olemassa olevien sivustojen analysointia. Hän on erityisen ylpeä siitä, kuinka hän on pystynyt tuomaan selkeyttä palvelutarjontaansa ja auttamaan asiakkaitaan löytämään uusia mahdollisuuksia SEOn kautta.

Kokonaisvaltaisen SEO-osaamisen myötä Viivi on pystynyt tuomaan selkeyttä palvelutarjontaansa ja auttamaan asiakkaitaan löytämään uusia mahdollisuuksia SEOn kautta.

SEO-osaaminen tuo liikkumavaraa alalla

Viivi näkee, että syvällinen SEO-osaaminen tukee vahvasti hänen omaa liiketoimintaansa tulevaisuudessa. Se antaa hänelle lisää liikkumavaraa alalla ja avaa uusia mahdollisuuksia asiakkaiden kanssa työskentelyyn.

“Suosittelen hakukoneoptimoinnin opiskelua erityisesti niille, jotka työskentelevät nettisivujen parissa. SEO-taito on äärimmäisen hyödyllinen ja tarpeellinen osaamisalue.” Viivi toteaa. Ohjelman kautta hän sai kattavan ja selkeän kokonaiskuvan erilaisista työkaluista ja tekniikoista, joilla voi edesauttaa asiakassaittien näkyvyyttä.

Kaiken kaikkiaan Viivi on erittäin tyytyväinen ohjelman tarjoamaan laadukkaaseen ja selkeään opetukseen. Hän uskoo, että se sopii erinomaisesti myös niille, jotka eivät ole aiemmin työskennelleet SEO:n parissa. “Ohjelma on jo avannut useita uusia mahdollisuuksia.”

Viivin yritys V for Vision tarjoaa digitaalisen markkinoinnin, kuten mm. hakukoneoptimoinnin ja ulkoistetun markkinointipäällikön palveluita.

 

Kirjoittanut: Mira Rossi