SEO täydensi KipinäMedian palveluntarjontaa

Timo ja KipinäMedian tiimi tarjoavat nyt myös kokonaisvaltaisia hakukoneoptimoinnin palveluita

Timo Kyllönen

Mainostoimisto KipinäMedian perustaja ja toimitusjohtaja

Timo Kyllönen on mainostoimisto KipinäMedian perustaja ja toimitusjohtaja. KipinäMedian liiketoiminta keskittyy monialaiseen markkinointiviestintään. Palvelutarjontaan on pidemmän aikaa kuuluneet video- ja mainostuotannot, verkkosivujen ja verkkokauppojen suunnittelu sekä sisällöntuotanto. Growth with SEO -ohjelmaan osallistumisen jälkeen Timo ja KipinäMedian tiimi tarjoavat nyt myös kokonaisvaltaisia hakukoneoptimoinnin palveluita.

Kysyntä SEO-palveluille oli jatkuvaa

Timo kiinnostui hakukoneoptimoinnista huomattuaan jatkuvan kysynnän SEO-palveluille - siihen perehtyminen mahdollistaisi entistä laajemman ja kokonaisvaltaisen palvelutarjonnan. Ennen koulutusohjelmaan osallistumista tämä osa-alue oli ulkoistettu ja sitä tarjottiin vaihtelevasti muiden projektien yhteydessä. Timo kuitenkin koki haluavansa kehittää omaa osaamistaan ja ehkä tulevaisuudessa kouluttaa myös tiimiään tältä osin.

Oppiminen tapahtuu parhaiten käytännön kautta

Ohjelmaan lähtiessään Timo odotti saavansa perusteellisen käsityksen hakukoneoptimoinnin prosesseista. SEO-akatemian tiimin kanssa työskentely ja henkilökohtaisen valmentajan Nooran antama tuki olivat keskeisiä tekijöitä onnistumisessa ja odotusten täyttymisessä. “Alussa tulikin pienimuotoinen alkushokki aiheen laajuuden selvitessä - ensisilmäyksellä tietomäärä oli valtava. Kokonaisuus alkoi kuitenkin hahmottua nopeasti.” Timo toteaa. Ohjelman aikana Timo huomasi, että teoreettisen opin käytäntöön vieminen vaatii aikaa. Sen takia oppiminen tapahtui parhaiten käytännön kautta.

“Kurssi vaikutti positiivisesti KipinäMedian liiketoimintaan täydentäen palveluvalikoimaa entisestään. Olemassa oleville asiakkaille on voitu nyt tarjota uutta arvokasta palvelua ja tulokset ovat olleet hienoja.”

Käyrät lähtivät noususuuntaan nopeasti

Ohjelman aikana Timo huomasi ensimmäiset konkreettiset tulokset tutkiessaan SEMrush-työkalua, jossa raporttien käyrät olivatkin yllättävän nopeasti noususuuntaiset. Viiveen kanssa onnistumisen tunteita herätti myös Google Analyticsin näkymät: liikennemäärät omille sivuille olivat kasvaneet selvästi. GWS-ohjelma oli Timon mielestä erinomainen oppimisympäristö. Hän korostaa, että aikaa ja resursseja kannattaa varata kunnolla opiskeluun ja priorisoida käytännön toimia - näin hän oppi parhaiten.

Palveluvalikoima täydentyi entisestään

Kurssi vaikutti positiivisesti KipinäMedian liiketoimintaan täydentäen palveluvalikoimaa entisestään. Olemassa oleville asiakkaille on voitu nyt tarjota uutta arvokasta palvelua ja tulokset ovat olleet hienoja.

Timo kertoo keskustelun yhteydessä, että hän on erityisen ylpeä projektista, jossa KipinäMedian avulla kansainvälisen teollisuuden vientiyrityksen verkkosivujen liikennemäärä kasvoi merkittävästi. SEO-akatemian tarjoamien oppien avulla voidaankin auttaa myös kansainvälisesti toimivia yrityksiä vahvistamaan myyntiään ja markkina-asemiaan SEO:n avulla.

Timo kertoo, että on ollut mielekästä toimia KipinäMedian projekteissa SEO-asiantuntijan roolissa ja siten jakaa uutta näkökulmaa omalle tiimille. Hän näkee jatkokouluttautumisen tärkeänä osana yrittäjyyttä. GWS-ohjelma kasvatti Timon ammatillista motivaatiota ja etenkin nälkää uuden kokonaisuuden hallitsemisen.

KipinäMedia tarjoaa monialaisia markkinointiviestinnän palveluita asiakkailleen.

 

Kirjoittanut: Mira Rossi