Pitkän linjan mainostoimistoyrittäjä Jari laajensi osaamistaan hakukoneoptimointiin vaikuttavin tuloksin

Markkinoinnin moniosaaja otti vihdoin myös SEOn laaja-alaisesti haltuun

Jari Liitola

Mainostoimistoyrittäjä, 
Pikku Apuri

Jari Liitola on kokenut mainostoimistoyrittäjä, jolla on yli 25 vuoden kokemus markkinointiviestinnän parissa. Ennen SEO-akatemian kurssille osallistumista Jari oli huomannut puutteita omassa SEO-osaamisessaan ja tunnisti tarpeen ja halun syventää tietämystään.

Hänen kiinnostuksensa hakukoneoptimointia kohtaan heräsi jo aikaisemmin, kun hän suunnitteli sisältöjä ja loi WordPress-sivuja asiakkaille. Omatoiminen opiskelu ei kuitenkaan tuottanut haluttua tulosta, ja Jarin oli vaikea saada prosessien palaset loksahtamaan kohdalleen. “Tetriksen palikat jäivät järjestelemättä.” kuvaa Jari.

Uran paras koulutusohjelma

Kurssille lähtiessään Jarilla oli korkeat odotukset, sillä hän tunsi jo entuudestaan SEO-akatemian Jutan taidot ja oli vakuuttunut Jutan osaamisesta. Jari kertoo, että ohjelma onnistui silti ylittämään hänen odotuksensa, ja hän kuvaakin sitä parhaaksi kokemuksekseen tähän mennessä - Jarin sanoin “En keksi miten olisi voinut opettaa paremmin.”

Merkittäviä tuloksia Googlessa ja liiketoiminnassa

Koulutusohjelman aikana Jari onnistui saamaan ensimmäiset konkreettiset tulokset. Hänellä oli haastava harjoittelucase, oma pikkuapuri.fi -sivusto, jossa oli artikkeleita lukuisista eri aiheista. Näkyvyyttä saatiin kasvatettua ja Jarin vuosien sisällöntuottajakokemus oli suurena apuna optimoinnissa. “Kun onnistuin saamaan tietyllä avainsanakombinaatiolla liikennettä sivuille, tajusin että mä osaan tämän.” Iso kokonaisuus tuntuikin hallittavalta.

Kun onnistuin saamaan tietyllä avainsanakombinaatiolla liikennettä sivuille, tajusin että mä osaan tämän.

Kurssin vaikutukset liiketoimintaan olivat merkittäviä. Jari pystyy nyt tarjoamaan asiakkailleen kokonaisvaltaisen paketin graafisesta suunnittelusta aina hakukoneoptimointiin asti. Tämä on tietysti tuonut lisää liikevaihtoa yritykselle ja mahdollistaa asiakkaiden paremman näkyvyyden verkossa.

Jari kertoo myös hyödyntävänsä SEO-osaamistaan yleisesti markkinointistrategioita suunnitellessaan. Hän korostaa tärkeiden avainsanojen selvittämisen tärkeyttä jokaiselle yritykselle ja ihmettelee, miksi kaikki eivät hyödynnä hyvän hakukonenäkyvyyden mahdollisuuksia.

SEO-osaamisen avulla voi tehdä juuri sopivasti töitä

Kurssi lisäsi Jarin motivaatiota ja itseluottamusta, ja hän on erittäin tyytyväinen uusiin taitoihinsa. Hän näkee SEO:n tuovan lisää tekemistä ja mahdollisuuksia liiketoiminnalleen tulevaisuudessa. Jari ei halua yrityksensä kasvavan suureksi, vaan kertoo toivovansa, että töitä saa tehdä sopivasti niin pitkään kuin haluaa ja hän näkee SEO:n täyttävän nyt ja tulevaisuudessa mahdolliset tyhjät paikat.

Lopuksi Jari antaa vielä vahvan suosituksen Jutan kurssille ja painottaa sen tuottaneen hänelle selvää taloudellista hyötyä. “Sen summan, jonka kurssista maksoin, sain 4kk:ssa takaisin ja nyt voidaan sanoa, että ollaan voiton puolella.” Jari kertoo.

Perhemainostoimisto Pikku Apuri tarjoaa monipuolisia mainostoimistopalveluita.

 

Kirjoittanut: Mira Rossi