GWS-ohjelmalla oli merkittävä vaikutus sisällöntuottajana 
toimineen Heidin yritystoimintaan

Sisällöistä monipuolisempiin projekteihin SEOn parissa

Heidi Suvitaival

SEO-osaaja ja sisällöntuottaja, Idearuukki

Heidi Suvitaival oli jo vakiinnuttanut oman yritystoimintansa ennen Growth with SEO -koulutusohjelmaan osallistumista. Ennen ohjelmaa hän työskenteli pääasiassa SEO-sisältöjen parissa ja oli saavuttanutkin jo vakaan asiakaskunnan. Kuitenkin mielessä oli halu laajempaan hakukoneoptimoinnin osaamiseen.

Heidi oli jo aiemmin huomannut SEO-sisältöjen kysynnän kasvun, mikä vahvisti kiinnostusta alaa ja uutta osaamista kohtaan. “Hain koko ajan lisää tietoa hakukoneoptimoinnista, ja opin, kuinka monen eri osa-alueen avulla orgaanista näkyvyyttä pystytään verkkosivujen parissa työskennellessä kasvattamaan. Siinä, miten se konkreettisesti tehdään, oli itsellä kuitenkin enemmän kysymyksiä kuin vastauksia.”

Ohjelmalta hän odottikin mahdollisuutta oppia hakukoneoptimoinnin kokonaisuus jäsennellysti ja ohjatusti. “Toivoin, että pääsen peilaamaan omaa osaamista SEO-sisältöjen parissa, saan rakentavaa palautetta tekemisestäni, ja että opin uusia työkaluja.” kertoo Heidi.

GWS-ohjelma ylitti odotukset sekä yllätti positiivisella tavalla

Kurssi ylitti Heidin odotukset. SEO-akatemian kouluttajien laaja-alainen asiantuntemus ja henkilökohtainen ohjaus olivat positiivisia yllätyksiä. “Se, kuinka henkilökohtaista ohjausta oli mahdollisuus saada, yllätti ehkä eniten.” Kurssi soveltui monen eri lähtötason tekijälle.

Tulokset näkyivät Googlessa ja omassa liiketoiminnassa jo viikoissa

Jo ohjelman aikana Heidi koki monia onnistumisia. Palautteet eri koulutusjaksoista olivat positiivisia. Hänen työstämänsä verkkosivusto sai lisää orgaanista näkyvyyttä ja uusia SEO-toimeksiantoja tuli tehtyä jo kurssin aikana.

Heidin työstämä verkkosivusto sai lisää orgaanista näkyvyyttä ja uusia SEO-toimeksiantoja tuli tehtyä jo kurssin aikana.

Ohjelman myötä karttunut osaaminen mahdollistaa monipuolisten SEO-töiden tekemisen ja tarjoamisen

Nyt Heidi on keskittänyt tekemisensä ensisijaisesti SEO-töiden tekemiseen. Heidi on päässyt toteuttamaan laajempaa SEO-osaamistaan nykyisten asiakkaidensa kanssa erilaisissa projekteissa, kuten uusien laskeutumissivujen suunnittelussa, avainsanatutkimuksissa ja SEO-strategian luomisessa. Hän on ylpeä siitä, että asiakkaat luottavat hänen osaamiseensa ja että koulutuksen jälkeen hän on voinut tarjota entistä monipuolisempia SEO-palveluita.

“Pystyn paremmin tunnistamaan ja priorisoimaan toimenpiteet, joista on asiakkaalle eniten hyötyä. Vain harvoin asiakkaalla on mahdollisuus tehdä koko remonttia kerralla vaan orgaanista näkyvyyttä lähdetään rakentamaan niillä osa-alueilla, joihin asiakkaan tavoitteet, resurssit ja budjetti taipuu.”

Heidi kertoo, että hän ymmärsi koulutuksen myötä, että oma 10 vuoden kokemus markkinoinnin ja viestinnän palkkatöistä on itse asiassa tosi hyvä perusta SEO:n tekemiselle.

“Kaikki lähtee hakukoneoptimoinnissakin asiakkaasta, joka haluaa tavoittaa kohderyhmänsä. On ollut itselle helpompi ymmärtää osa-alueita, kun takana on kokemusta erilaisista yritysmuodoista, strategioista ja kohderyhmistä. Rakennetaan sitten linkkistrategiaa, tehdään SEO-sisältöjä, avainsanatutkimusta- tai kartoitusta, on SEO-osaajan hyvä ymmärtää asiakkaan liiketoimintaa, jotta tietää, mitä etsiä, ja mitä sieltä datasta kannattaa hyödyntää.”

Kurssin myötä Heidi koki merkittävää itsevarmuuden kasvua SEO-tekemisessä. Tämä heijastui kaikkeen: palvelutarjontaan, hinnoitteluun ja konkreettiseen tekemiseen. Hän näkee jatkavansa työskentelyä SEO:n parissa ja haluavansa kehittyä jatkuvasti.

SEO-osaaminen on tuonut uusia mahdollisuuksia

Koulutusohjelman myötä Heidin osaaminen avasi ovia uusiin projekteihin SEO:n parissa. Hän suuntaa yhteistyövalinnoillaan työskentelyä niille alueille, joissa hänen osaamisensa pääsee parhaiten hyötykäyttöön. Hän on aloittelemassa yhteistyötä myös kansainvälisen SEO-toimiston kanssa, mikä avaa uusia mahdollisuuksia kasvuun ja oppimiseen.

“Olen juuri aloittamassa yhteistyötä kansainvälisen SEO-toimiston kanssa. Tämänkaltaiset kontaktit ja yhteistyöt varmistavat sen, että kasvua ja oppimista tapahtuu tulevaisuudessakin. Katsotaan mitä tulevaisuus tuo tämän tiimoilta.”

Heidi suosittelee SEO-akatemian koulutusta kaikille, jotka ovat kiinnostuneita hakukoneoptimoinnista. Ohjelma tarjoaa jäsenneltyä tietoa ja mahdollisuuden oppia ja työskennellä heti oppimansa parissa. Advisor-tuki koko kurssin ajan oli myös merkittävä etu.

Ohjelma säästi runsaasti aikaa ja vaivaa sekä tarjosi verkoston muita SEO-osaajia

“Hakukoneoptimointi on kokonaisuutena todella laaja, joten sen ottaminen haltuun koulutuksen avulla on ollut itseltäni päätös, jonka myötä säästyi sekä aikaa että vaivaa. Itseoppimiseen käytetty aika kannatti tällä kertaa ennemmin käyttää koulutukseen, jossa nostetaan esiin tärkeimmät kokonaisuudet, pääsin heti työskentelemään oppimieni asioiden parissa ja sain tekemisistäni palautetta.” kertoo Heidi.

Heidi kiittää SEO-akatemiaa ja kurssikokemusta myös siitä, että se kasvatti hänen kollegaverkostoaan ja tarjosi tukea ohjelman jälkeenkin.

Heidin yritys Idearuukki tarjoaa SEO- ja sisältöpalveluita.

 

Kirjoittanut: Mira Rossi