Sisällöntuottajayrittäjä Ellan liiketoiminta mullistui GWS-ohjelman myötä

Sisällöntuottajasta SEO-ammattilaiseksi

Ella Vuolasto

Digimarkkinoinnin yrittäjä, Luovasto

Sisällöntuottajataustainen Ella Vuolasto perusti oman Luovasto-yrityksensä vain kaksi kuukautta ennen päätöstään lähteä mukaan Growth with SEO -koulutusohjelmaan. Yrityksen pääpalvelu oli tuolloin sisällöntuotanto. Ella oli tehnyt aiemmin eri työnantajilla digimarkkinointia, keskittyen erityisesti sisällöntuotantoon, joten se tuntui luontevalta ensimmäiseltä palvelulta. Vaikka asiakkaita löytyi heti alussa, Ella koki haasteelliseksi aidosti erottautua kilpailijoista. Nopeasti hän huomasi, että hakukoneoptimoitu sisällöntuotanto oli erittäin kysytty palvelu ja mahdollisti erottumisen sisällöntuottajana.

Perustason SEO-osaajasta ammattilaistasolle

Ellalla oli perustason osaaminen hakukoneoptimoinnista aikaisemmista työkokemuksistaan, mutta hän tunsi tarvetta syventää tätä osaamistaan. SEO-koulutusohjelmaan osallistuminen oli luonteva askel tähän suuntaan. Ella muistelee kuulleensa Jutan koulutusohjelmasta ensimmäisen kerran Instagramissa ja silloin intuitio kertoi, että hakukoneoptimointi oli osa-alue, johon hän halusi keskittyä ja syventyä. Intuitio osoittautui oikeaksi, ja päätös osallistua kurssille olikin erittäin merkityksellinen Luovaston liiketoiminnan ja Ellan oman kehittymisen kannalta.

Ella halusi oppia hakukoneoptimoinnin perusteellisesti, jotta voisi tarjota sitä palvelunaan varmuudella. Toiveena oli oppia käytännön työn kautta ja asiantuntijan ohjauksessa sekä saada vastaukset kaikkiin kysymyksiin, joita oli jo aiemmin herännyt. “Erityisen arvokasta oli nähdä konkreettisia esimerkkejä jo SEO-palvelua myyvän yrittäjän omista työprosesseista”, Ella kertoo.

Koulutusohjelma ylitti odotukset

SEO-akatemian GWS-ohjelma ylitti Ellan odotukset heti alusta alkaen. Ohjelma tarjosi syvällisen katsauksen koko hakukoneoptimoinnin prosessiin, ja erityisesti hän arvosti sitä, että opetus tapahtui käytännön työn kautta olemassa olevien verkkosivujen parissa. “Teoriaosuudet olivat mielenkiintoisia ja samalla oli opettavaa nähdä ja tehdä käytännön SEO-työtä”, Ella kertoo.

Ensimmäiset SEO-asiakkaat ja saavutukset jo ohjelman aikana

Ella sai jo koulutusohjelman aikana ensimmäiset SEO-asiakkuutensa. Positiivinen yllätys oli, että kurssi käytännössä maksoi itsensä takaisin asiakastöillä ennen kuin hän oli edes saanut sen päätökseen. Lisäksi sivusto, jota hän käytti ohjelmassa harjoitustyönä, osoittautui erittäin opettavaiseksi. “Onnistuin työstämään sivustoa niin, että sen kävijämäärä ja sitä kautta liidit kasvoivat merkittävästi kurssin päättymisen jälkeen, ja tästä olen erittäin tyytyväinen.” Ella kertoo.

“Positiivinen yllätys oli, että kurssi käytännössä maksoi itsensä takaisin asiakastöillä ennen kuin olin edes saanut sen päätökseen.”

“Kurssi on lyhyesti sanottuna mullistanut koko liiketoimintani.” Ella on nostanut SEO:n pääpalvelukseen, ja tietysti myös sisällöntuotannon palvelu on saanut merkittävää lisäarvoa syvemmän hakukoneoptimointiosaamisen myötä.

Ella on tehnyt pääasiassa töitä pienyrittäjien ja -yritysten kanssa, ja SEO-projektit ovat olleet erittäin antoisia. Suosituin palvelu on ollut SEO-startti, jossa sivuston SEO-perusteet laitetaan kuntoon kokonaisvaltaisesti. Lisäksi hän on tehnyt SEO-projekteja sivustouudistusten parissa. “On ollut mahtavaa nähdä konkreettiset hyödyt, joita hakukoneissa menestyminen on tuonut asiakkaiden liiketoimintaan.”

Tulevaisuus tarjoaa valtavasti mahdollisuuksia SEO-osaamisen ansiosta

Kurssi on vaikuttanut ammatilliseen motivaatioon ja kehittymiseen valtavasti. Ella kokee kehittyneensä merkittävästi sekä SEO-osaajana että yrittäjänä. Kurssi toimi myös rohkaisevana sysäyksenä kehittää omaa toimintaa. Ella aikoo jatkaa palvelujen kehittämistä ja suunnittelee parhaillaan uusia projekteja. Hän näkee valtavasti mahdollisuuksia syventyneen osaamisensa pohjalta.

Ella suosittelee ehdottomasti hakukoneoptimoinnin opiskelua ja GWS-koulutusohjelman suorittamista muille digimarkkinoinnin parissa työskenteleville yrittäjille. Hakukoneoptimoinnin osaaminen on äärimmäisen kysyttyä, ja tämä koulutusohjelma tarjoaa erinomaiset eväät sen perusteelliseen oppimiseen.

Ellan Luovasto-yritys tarjoaa sisällöntuotanto- ja SEO-palveluita.

Ellan kuva: By Henria

 

Kirjoittanut: Mira Rossi